Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Sanidade

Ten dispoñibles para consulta 70 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 20/01/2023  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 228/2022, do 29 de decembro, de horarios, quendas de garda e vacacións das oficinas de farmacia

Recibíronse 79 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 20/01/2023  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 228/2022, do 29 de decembro, de horarios, quendas de garda e vacacións das oficinas de farmacia

Data de publicación no DOG: 27/10/2022  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Decreto 175/2022, do 13 de outubro, sobre vixilancia sanitaria das augas de baño de Galicia