Orde do 18 de setembro de 2020 pola que se crea o Comité Educativo de Persoas Expertas para afrontar a emerxencia sanitaria derivada da pandemia

Órgano ou entidade tramitadora: Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Departamento: Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Inicio da tramitación: 09/09/2020

Data da publicación no DOG: 21/09/2020

Obxecto: que os retos e demandas da adaptación do sistema educativo a esta situación de pandemia derivada do COVID-19 sexan abordados con rigor científico e de xeito colexiado desde ópticas educativas complementarias e coordinadamente co traballo doutros comités científicos e autoridades sanitarias competentes.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG