Decreto 77/2018, do 26 de xullo, polo que se regulan as infraestruturas de soporte e os espazos de reserva para o despregamento de redes de comunicacións electrónicas en áreas empresariais promovidas polas administracións públicas de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Departamento: A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Inicio da tramitación: 20/06/2017

Data da publicación no DOG: 07/08/2018

Obxecto: establecer o marco normativo para a inclusión das infraestruturas de soporte necesarias para o despregamento de redes de comunicacións electrónicas de alta velocidade nos proxectos de áreas empresariais promovidos polas administracións públicas de Galicia.

No anexo deste decreto establécense os criterios básicos de deseño e dimensionamento que inclúen as premisas baixo as cales se deberán planificar as infraestruturas de soporte para permitir o uso eficaz e eficiente das mesmas por parte dos operadores de telecomunicacións.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG