Orde do 3 de abril de 2017 pola que se modifica a Orde do 25 de novembro de 2015 pola que se regula o procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade, e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 17/08/2016

Data da publicación no DOG: 17/04/2017

Obxecto: o obxecto da norma é a modificación das áreas xeográficas de atención das seccións de cualificación e valoración de discapacidade da Coruña, Ferrol e Santiago de Compostela  na Provincia da Coruña que figura no Anexo V da Orde do 25 de novembro de 2015.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 1