Información de transparencia das entidades instrumentais do sector público autonómico

Empregando as opcións dispoñibles pode filtrar as entidades instrumentais por departamentos e pola súa tipoloxía, atendendo ao sinalado na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
Ten dispoñibles 5 entidades cos criterios que seleccionou:
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes | Organismo autónomo

Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp)

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes | Outros entes públicos

Axencia Galega de Emerxencias (Axega)

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes | Fundación do sector público autonómico

Fundación Deporte Galego

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes | Fundación do sector público autonómico

Fundación Galicia Europa

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes | Fundación do sector público autonómico

Fundación Semana Verde de Galicia (FSVG)