Proxecto de decreto polo que se aproba o regulamento polo que se rexerán os contratos temporais de xestión pública dos montes e o fondo de melloras

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Departamento: Consellería do Medio Rural - Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Inicio da tramitación: 19/09/2023

Obxecto:

este decreto ten por obxecto a regulación dos contratos temporais de xestión pública dos montes na Comunidade Autónoma de Galicia e o fondo de melloras, previstos na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

Estado actual: Pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 30/10/2023

Suxestións recibidas: 8