Anteproxecto da Lei reguladora dos xogos de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Departamento: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Inicio da tramitación: 29/03/2019

Obxecto: preténdese regular a actividade do xogo na Comunidade Autónoma de Galicia, actualizando a normativa existente fixando un novo marco xurídico que, con visión de conxunto e criterio de unidade, recolle no seu articulado as directrices básicas ás que debe axustarse a planificación e ordenación do xogo, para que, tendo en conta as características e peculiaridades propias, permita a formación dunha política axeitada ás circunstancias sociais, económicas e administrativas da nosa comunidade e, en definitiva, se adapte ás novas realidades sociais no sector dos xogos.

Estado actual: pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 17/06/2019

Suxestións recibidas: 12