Proxecto de decreto polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión do Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Departamento: Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Inicio da tramitación: 07/12/2017

Obxecto:

o obxecto do presente decreto é aprobar o Plan reitor de uso e xestión do Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán.

Estado actual: Pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 10/11/2018

Suxestións recibidas: 9