Proxecto de decreto polo que se aproba o regulamento da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia

Departamento: Consellería do Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 09/06/2017

Obxecto: regulamento dos procesos de mellora da estrutura territorial agraria:

  • Reestruturación parcelaria de carácter público
  • Reestruturación da propiedade de predios de vocación agraria polas persoas particulares
  • Reestruturación da propiedade mediante permutas
  • Procesos especiais inherentes aos casos dos proxectos de grandes obras públicas lineais e cotos mineiros.
  • Actuacións intensivas en zonas rurais.

Estado actual: pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 16/12/2017