Orde do 15 de febreiro de 2024 pola que se crea e se regula a Comisión Técnica para o seguimento e a avaliación do Plan Obesidade Zero en Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 27/11/2023

Data da publicación no DOG: 28/02/2024

Obxecto:

esta orde ten por obxecto a creación da Comisión Técnica para o seguimento e avaliación do Plan de Obesidade Zero en Galicia, así como regular a súa composición, funcións, constitución e réxime de funcionamento.

Estado actual: Aprobada e publicada no DOG