Decreto 11/2024, do 11 de xaneiro, polo que se regula a actuación da Xunta de Galicia mediante grupos de traballo, se crea a Comisión Interdepartamental de Coordinación e Supervisión da Integridade e de Prevención de Riscos de Xestión e se racionalizan os órganos colexiados da Xunta de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Simplificación Administrativa

Departamento: Consellería de Facenda e Administración Pública - Dirección Xeral de Simplificación Administrativa

Inicio da tramitación: 14/06/2023

Data da publicación no DOG: 25/01/2024

Obxecto:

  • establecemento de sistemas flexibles de colaboración e participación a través de grupos de traballo
  • creación da Comisión Interdepartamental de Coordinación e Supervisión da Integridade e de prevención de riscos de xestión, como órgano colexiado encargado de coordinar e velar polo cumprimento do sistema de integridade e de riscos de xestión
  • supresión de órganos colexiados que non resulte necesario manter

Estado actual: Aprobada e publicada no DOG