Orde do 27 de novembro de 2023 pola que se modifica o Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral da Función Pública

Departamento: Consellería de Facenda e Administración Pública - Dirección Xeral da Función Pública

Inicio da tramitación: 01/02/2023

Data da publicación no DOG: 05/12/2023

Obxecto: recoller de xeito completo e ordenado todas as categorías profesionais do persoal laboral da Xunta de Galicia que son susceptibles de ser sometidas aos procesos de funcionarización.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 2