Decreto 201/2022, do 17 de novembro, polo que se modifica o Decreto 74/2006, do 30 de marzo, polo que se regula o Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 26/08/2022

Data da publicación no DOG: 02/12/2022

Obxecto: a modificación do Decreto 74/2006, do 30 de marzo, polo que se regula o Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible no relativo á Vicepresidencia do citado Consello.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG