Decreto 38/2022, do 24 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente á categoría de persoal estatutario facultativo/a especialista de atención primaria para o ano 2022

Órgano ou entidade tramitadora: Consellería de Sanidade

Departamento: Consellería de Sanidade

Inicio da tramitación: 14/03/2022

Data da publicación no DOG: 31/03/2022

Obxecto: aprobar, como oferta parcial e anticipada á correspondente ao persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2022, a oferta de emprego público para a categoría de persoal estatutario facultativo/a especialista de atención primaria.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG