Decreto 221/2022, do 22 de decembro, polo que se crea a categoría estatutaria de dietista-nutricionista do Servizo Galego de Saúde

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica (Servizo Técnico Xurídico I)

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 09/02/2022

Data da publicación no DOG: 09/01/2023

Obxecto:

a creación, no Servizo Galego de Saúde, da categoría estatutaria de dietista-nutricionista, ao tempo que se conteñen previsións sobre o seu réxime xurídico, réxime de acceso, funcións, cadro de persoal, retribucións e xornada.

Estado actual: Aprobada e publicada no DOG