Orde do 11 de outubro de 2021 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2006 pola que se declaran e se clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Departamento: Consellería do Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Inicio da tramitación: 13/07/2021

Data da publicación no DOG: 25/10/2021

Obxecto: a modificación da Orde do 8 de setembro de 2006, pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG