Orde do 2 de agosto de 2021 pola que se habilitan determinados colectivos desta consellería para o emprego do certificado dixital de pseudónimo na Administración autonómica galega

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 21/04/2021

Data da publicación no DOG: 11/08/2021

Obxecto: a presente orde ten por obxecto habilitar determinados colectivos de empregados/as públicos/as da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación para o emprego do certificado dixital de pseudónimo na Administración autonómica galega, exclusivamente para o desenvolvemento de funcións en cuxo exercicio teñan a consideración de axentes de autoridade.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG