Decreto 152/2021, do 21 de outubro, polo que se regulan as condicións para o exercicio profesional das actividades de socorrismo acuático, información e primeiros auxilios nos espazos acuáticos naturais e instalacións acuáticas na Comunidade Autónoma de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Departamento: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Inicio da tramitación: 10/03/2021

Data da publicación no DOG: 10/11/2021

Obxecto:

o Goberno da Xunta de Galicia non quere limitarse a unha mera actualización da normativa en vigor, senón que co fin de conseguir que en todas as instalacións acuáticas e espazos acuáticos da nosa comunidade exista un dispositivo integral de intervención no ámbito das urxencias e emerxencias, apoiando aos concellos no exercicio da súa competencia, elabora o presente decreto, incrementando as vías de acceso ao Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia salvagardando en todo momento os estándares de calidade e capacitación xa establecidos na normativa anterior.

Estado actual: Aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 7