Orde do 10 de marzo de 2021 pola que se modifica o anexo do Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Consellería de Facenda e Administración Pública

Departamento: Consellería de Facenda e Administración Pública

Inicio da tramitación: 28/12/2020

Data da publicación no DOG: 31/03/2021

Obxecto: modificación do anexo do Decreto 165/2019 do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG