Decreto 97/2022, do 25 de maio, polo que se regula a categoría de médico/a de admisión e documentación clínica do Servizo Galego de Saúde

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 23/02/2021

Data da publicación no DOG: 14/06/2022

Obxecto: regular o réxime xurídico, réxime de acceso, funcións e dotación de cadro de persoal estatutario da categoría de médico/a de admisión e documentación clínica do Servizo Galego de Saúde.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG