Decreto 9/2021, do 21 de xaneiro, polo que se suprime o Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec) e se modifica o Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos

Órgano ou entidade tramitadora: Consellería de Facenda e Administración Pública

Departamento: Consellería de Facenda e Administración Pública

Inicio da tramitación: 11/11/2020

Data da publicación no DOG: 27/01/2021

Obxecto: supresión do Centro Informático para a  Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC) e modificación dos estatutos da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Estado actual: aprobada e publicada no DOG