Orde do 21 de decembro de 2020 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para o trienio 2021-2023 (códigos de procedemento PE403A, PE403C, PE403D e PE403E)

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Departamento: Consellería do Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Inicio da tramitación: 30/11/2020

Data da publicación no DOG: 31/12/2020

Obxecto: aprobar o conxunto de normas e orientacións destinadas a regular e programar a explotación sostible dos recursos marisqueiros con carácter trianual.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG