Lei 3/2021, do 28 de xaneiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Departamento: Consellería de Facenda e Administración Pública - Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Inicio da tramitación: 02/10/2020

Data da publicación no DOG: 29/01/2021

Obxecto: a aprobación dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG