Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Departamento: Consellería de Facenda e Administración Pública - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Inicio da tramitación: 02/10/2020

Data da publicación no DOG: 29/01/2021

Obxecto: a aprobación de medidas fiscais e administrativas para a aplicación dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG