Orde do 18 de agosto de 2020 pola que se regula o sistema de información Passcovid.gal como medida complementaria na xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

Órgano ou entidade tramitadora: Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Administrativo

Departamento: Consellería de Sanidade

Inicio da tramitación: 13/07/2020

Data da publicación no DOG: 21/08/2020

Obxecto: o obxecto desta orde é a regulación do sistema de información Passcovid.gal como instrumento de apoio na xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG