Decreto 23/2021, do 4 de febreiro, polo que se crean e se regulan os rexistros de Intermediarios de Crédito Inmobiliario e de Prestamistas Inmobiliarios da Comunidade Autónoma de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Departamento: Consellería de Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Inicio da tramitación: 09/06/2020

Data da publicación no DOG: 12/02/2021

Obxecto: o presente decreto ten por obxecto a creación e a regulación do rexistro de intermediarios de crédito inmobiliario e do rexistro de prestamistas inmobiliarios da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 1