Decreto 95/2020, do 25 de xuño, polo que se regula o pagamento de recursos xestionados pola Axencia Tributaria de Galicia a través de entidades de crédito colaboradoras e mediante tarxeta de crédito ou débito a través de sistemas de terminal punto de venda

Órgano ou entidade tramitadora: Axencia Tributaria de Galicia

Departamento: Consellería de Facenda - Axencia Tributaria de Galicia

Inicio da tramitación: 20/11/2019

Data da publicación no DOG: 06/07/2020

Obxecto: regulación da colaboración das entidades de crédito na recadación dos ingresos xestionados pola Axencia Tributaria de Galicia.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG