Decreto 53/2021, do 18 de marzo, polo que se modifica o Estatuto da Axencia Galega das Industriais Culturais, aprobado polo Decreto 150/2012, do 12 de xullo

Órgano ou entidade tramitadora: Axencia Galega das Industrias Culturais

Departamento: Consellería de Cultura, Educación e Universidade - Axencia Galega das Industrias Culturais

Inicio da tramitación: 01/03/2019

Data da publicación no DOG: 07/04/2021

Obxecto: mediante o Decreto 150/2012, do 12 de xuño, apróbase o estatuto desta entidade, establecendo no seu Capítulo IV unha estrutura administrativa que cómpre modificar para dar resposta ás necesidades actuais desta entidade, como son os novos requirimentos administrativos no ámbito da contratación pública, a inclusión dun centro xa integrado na Axencia e darlle un pulo aos apoios da Axencia ao sector musical, así como a creación dunha nova unidade administrativa que dea unha resposta máis detallada a estas necesidades.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 5