Decreto 24/2020, do 9 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 274/2001, do 27 de setembro, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos naturais do Parque Natural do Monte Aloia e polo que se aproba o II Plan reitor de uso e xestión do Parque Natural do Monte Aloia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Inicio da tramitación: 09/10/2018

Data da publicación no DOG: 24/02/2020

Obxecto: a modificación do Decreto 274/2001, do 27 de setembro, polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural do Monte Aloia, para adaptalo á normativa vixente, e a aprobación do Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural do Monte Aloia.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 1