Orde do 27 de decembro de 2019 pola que se declara, de xeito provisional, como espazo natural de interese local, o espazo denominado Torre de Hércules, no concello da Coruña

Órgano ou entidade tramitadora: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Inicio da tramitación: 25/06/2019

Data da publicación no DOG: 13/01/2020

Obxecto: esta orde ten por obxecto declarar como espazo natural protexido o espazo denominado "Torre de Hércules". A declaración producirase baixo a categoría de Espazo Natural de Interese Local (ENIL), ao amparo do artigo 9 da Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 1