Decreto 150/2019, do 7 de novembro, polo que se crea e se regula a Comisión Galega das Enfermidades Raras

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 02/04/2019

Data da publicación no DOG: 27/11/2019

Obxecto: este proxecto de decreto ten por obxecto a creación e regulación dunha comisión. A comisión asesora é un órgano colexiado de asesoramento técnico no ámbito asistencial das enfermidades raras.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG