Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Inicio da tramitación: 06/09/2018

Data de aprobación do proxecto de lei polo Consello da Xunta para a súa remisión e tramitación no Parlamento: 05/12/2019

Data da publicación no DOG: 14/01/2021

Obxecto: a presente lei ten por obxecto establecer os principios e criterios básicos e regular os instrumentos necesarios para a coordinación da política territorial e a ordenación do espazo da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 5