Decreto 25/2020, do 13 de febreiro, polo que se regula a ampliación dos prazos de presentación de solicitudes, recursos administrativos, escritos, comunicacións e documentos no caso de determinadas incidencias técnicas que imposibiliten o funcionamento ordinario da sede electrónica da Xunta de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia - Amtega

Departamento: A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Inicio da tramitación: 06/09/2018

Data da publicación no DOG: 27/02/2020

Obxecto: o presente decreto responde á necesidade de establecer unha ampliación de prazos non vencidos para a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións nos supostos de produción de incidencias técnicas que imposibiliten o funcionamento ordinario da sede electrónica da Xunta de Galicia cando tales incidencias afecten á última hora do prazo de que se trate ou imposibiliten o funcionamento ordinario da sede electrónica durante, polo menos, tres horas ininterrompidas durante as doce últimas do devandito prazo.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 1