Decreto 171/2019, do 19 de decembro, polo que se modifican os estatutos da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos, aprobados polo Decreto 142/2015, do 17 de setembro

Órgano ou entidade tramitadora: Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Administrativo

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 09/04/2018

Data da publicación no DOG: 15/01/2020

Obxecto: modificar os estatutos da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG