Lei 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 26/04/2017

Data da publicación no DOG: 09/04/2018

Obxecto: Actualización  da normativa.
Creación de órganos de coordinación interdepartamental.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 1579