Decreto 141/2018, do 25 de outubro, polo que se regula a protección, valorización e transferencia dos resultados de investigación, desenvolvemento e innovación no ámbito do Sistema público de saúde de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 28/07/2016

Data da publicación no DOG: 26/11/2018

Obxecto: o obxecto da norma é regular:

a) A titularidade e protección dos resultados da investigación e da innovación obtidos polo persoal investigador do Sistema público de Saúde Galicia.

b) O dereito á participación nos beneficios obtidos na explotación dos resultados da investigación por parte do persoal investigador do Sistema público de Saúde de Galicia.

c) As actuacións de valorización e de transferencia dos resultados da investigación ou innovación realizada polo persoal investigador do Sistema público de Saúde de Galicia, así como os mecanismos de transferencia para a súa explotación comercial.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG