Orde do 4 de agosto de 2016 pola que se publican os modelos actualizados de solicitude de complemento de pensión para o alugueiro de vivenda a favor das/dos pensionistas da Seguridade Social na súa modalidade non contributiva para a súa presentación na Comunidade Autónoma de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 18/05/2016

Data da publicación no DOG: 19/08/2016

Obxecto: o obxecto da norma é a publicación dos modelos de solicitude do complemento de pensión para o alugueiro de vivenda a favor dos pensionistas da seguridade social na súa modalidade non contributiva para a súa presentación na Comunidade Autónoma de Galicia (procedemento BS650F), regulado no Real decreto O Real decreto 1191/2012, do 3 de agosto, polo que se establecen normas para o recoñecemento do complemento de pensión para o alugueiro de vivenda a favor dos pensionistas da Seguridade Social na súa modalidade non contributiva, tendo en conta o disposto no artigo 45.Dous da Lei 48/2015, do 29 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para 2016, que establece para o ano 2016.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG