Decreto 168/2018, do 20 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Pacientes con Enfermidades Raras da Comunidade Autónoma de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 17/11/2017

Data da publicación no DOG: 07/01/2019

Obxecto: o obxecto deste decreto é a creación e regulación do Rexistro de Pacientes con Enfermidades Raras da Comunidade Autónoma de Galicia (en diante RERGA).  O RERGA ten as seguintes finalidades:

  • Proporcionar información epidemiolóxica sobre a incidencia e prevalencia das enfermidades raras que sexan obxecto de rexistro.
  • Dispor de coñecemento sobre a evolución destas enfermidades permitindo orientar a planificación e xestión sanitaria, as actividades preventivas e asistenciais e a investigación no ámbito das enfermidades raras que sexan obxecto de rexistro.
  • Colaborar co Rexistro Estatal de Enfermidades Raras facilitando así a comparación entre as Comunidades Autónomas e con outros países.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 1