Orde do 29 de xuño de 2016 pola que se prorroga o prazo de validez dos carnés de biocidas

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 25/04/2016

Data da publicación no DOG: 11/07/2016

Obxecto: Debido á finalización do período transitorio de seis anos, establecido no Real Decreto 830/2010, de 25 de xuño, polo que se establece a normativa reguladora da capacitación para realizar tratamentos con biocidas, no que se prorrogou a validez dos carnés, niveis básico e cualificado, dos biocidas tipos 2, 3, 4, 14, 18 e 19, prorrógase agora a súa validez ata o 15 de xullo de 2020.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG