Orde do 31 de maio de 2016 pola que se modifica o módulo de financiamento do servizo de axuda no fogar a persoas en situación de dependencia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Departamento: Consellería de Política Social - Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Inicio da tramitación: 02/02/2016

Data da publicación no DOG: 09/06/2016

Obxecto: Ao abeiro da disposición adicional primeira do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, modificase o Anexo III, apartado A do dito Decreto sobre os criterios para o financiamento do servizo de axuda no fogar.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG