Decreto 45/2015, do 26 de marzo, polo que se regula o procedemento integrado para a implantación de instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos, a súa posta en funcionamento, e se determinan os órganos competentes para o exercicio da potestade sancionadora en materia de hidrocarburos

Departamento: Consellería de Economía, Emprego e Industria - Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Inicio da tramitación: 26/03/2015

Data da publicación no DOG: 26/03/2015

Estado actual: aprobada e publicada no DOG