Decreto Lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma en Galicia en materia de política industrial

Departamento: Consellería de Economía, Emprego e Industria - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 12/02/2015

Data da publicación no DOG: 12/02/2015

Estado actual: aprobada e publicada no DOG