Orde do 17 de abril de 2015 pola que se fixan os prezos privados para a venda ao público de determinadas publicacións editadas pola Axencia Turismo de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Axencia de Turismo de Galicia

Departamento: A Presidencia da Xunta

Inicio da tramitación: 19/12/2014

Data da publicación no DOG: 30/04/2015

Obxecto: Aprobación dos prezos privados de venda ao público de determinadas publicacións editadas pola Axencia Turismo de Galicia.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG