Decreto 42/2015, do 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Consello Galego de Economía e Competitividade

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Economía, Emprego e Industria - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 25/11/2014

Data da publicación no DOG: 07/04/2015

Estado actual: aprobada e publicada no DOG