Presidencia da Xunta

Ten dispoñibles para consulta 10 arquivos.
PRESIDENCIA DA XUNTA

Resolución do 19 de xullo de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 18 de xullo de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo dos órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia

Resolución do 1 de marzo de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de febreiro de 2019 polo que se aproba a relación de postos de traballo dos órganos superiores e de dirección da Presidencia da Xunta de Galicia

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

Resolución do 26 de marzo de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25 de marzo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Resolución do 16 de novembro de 2020 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de novembro de 2020, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Resolución do 19 de xullo de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 18 de xullo de 2019, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Resolución do 17 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de xullo de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Resolución do 4 de agosto de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 3 de agosto de 2017 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Resolución do 18 de marzo de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de marzo de 2016 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Resolución do 23 de marzo de 2015 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 19 de marzo de 2015 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia