Presidencia da Xunta

Ten dispoñibles para consulta 11 arquivos.
PRESIDENCIA DA XUNTA

Resolución do 3 de xuño de 2016 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 2 de xuño de 2016 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo dos órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia

Resolución do 13 de novembro de 2015 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de novembro de 2015, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo dos órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia

Resolución do 6 de setembro de 2013 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 5 de setembro de 2013 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo dos órganos superiores dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia

Corrección de erros. Resolución do 6 de setembro de 2013 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 5 de setembro de 2013 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo dos órganos superiores dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia

Resolución do 13 de abril de 2012 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de abril de 2012 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo dos órganos superiores dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia

Resolución do 6 de agosto de 2010 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 5 de agosto de 2010 polo que se aproba a relación de postos de traballo dos órganos superiores da Presidencia da Xunta de Galicia

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

Resolución do 17 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de xullo de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Resolución do 4 de agosto de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 3 de agosto de 2017 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Resolución do 18 de marzo de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de marzo de 2016 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia