Relación de postos de traballo da Consellería de Política Social e Igualdade

Ten dispoñibles para consulta 25 arquivos

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Resolución do 16 de febreiro de 2024 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 15 de febreiro de 2024, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral da Xunta de Galicia e clasificación no corpo superior da Administración xeral e no corpo facultativo superior de Administración especial, escala de expertos/as lingüistas, subgrupo A1, no corpo de xestión da Administración xeral e no corpo facultativo de grao medio de Administración especial, escala técnica de restauración, e escala de técnicos facultativos, especialidade educador infantil, subgrupo A2, na agrupación profesional do persoal funcionario, escalas de persoal de limpeza e cociña e recursos naturais e forestais, especialidade de persoal de recursos naturais e forestais, de persoal subalterno e de persoal de mantemento, subgrupo AP, da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Corrección de erros. Resolución do 28 de decembro de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de decembro de 2023, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social e Xuventude

Resolución do 16 de febreiro de 2024 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de febreiro de 2024 polo que se aproba a modificación das relacións de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Resolución do 28 de decembro de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de decembro de 2023, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social e Xuventude

Resolución do 3 de novembro de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 2 de novembro de 2023 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social e Xuventude da Xunta de Galicia

Resolución do 6 de outubro de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 5 de outubro de 2023, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social e Xuventude da Xunta de Galicia

Resolución do 16 de xuño de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de xuño de 2023 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social e Xuventude

Resolución do 7 de xullo de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 6 de xullo de 2023, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social e Xuventude

Resolución do 20 de abril de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 20 de abril de 2023 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral da Xunta de Galicia e clasificación na Agrupación profesional do persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais (especialidade de persoal de limpeza e cociña)

Resolución do 31 de marzo de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 30 de marzo de 2023, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social e Xuventude

Resolución do 27 de marzo de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 23 de marzo de 2023, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social e Xuventude

Resolución do 19 de xaneiro de 2023 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia polo que se aproba a modificación das relacións de postos de traballo das consellerías de Promoción do Emprego e Igualdade; do Medio Rural; de Política Social e Xuventude, e de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Corrección de erros. Resolución do 18 de febreiro de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de febreiro de 2022 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral da Xunta de Galicia correspondente á administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as clasificacións na escala de facultativos (especialidades de medicina, psicoloxía, pedagoxía), escala técnica de facultativos (especialidades de enfermaría, educadores, fisioterapia, traballo social, terapeuta ocupacional), escala de axentes técnicos facultativos (especialidade de educación infantil) e escala de auxiliares de clínica; así como a modificación da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia referente ao proceso de funcionarización, aprobada polo Acordo do 24 de xuño de 2021

Resolución do 18 de febreiro de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de febreiro de 2022 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral da Xunta de Galicia correspondente á administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as clasificacións na escala de facultativos (especialidades de medicina, psicoloxía, pedagoxía), escala técnica de facultativos (especialidades de enfermaría, educadores, fisioterapia, traballo social, terapeuta ocupacional), escala de axentes técnicos facultativos (especialidade de educación infantil) e escala de auxiliares de clínica; así como a modificación da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia referente ao proceso de funcionarización, aprobada polo Acordo do 24 de xuño de 2021

Corrección de erros. Resolución do 3 de agosto de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de xullo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social

Resolución do 3 de agosto de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de xullo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social

Corrección de erros. Resolución do 24 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xuño de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo do persoal laboral da Xunta de Galicia, segundo o disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia

Resolución do 24 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xuño de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo do persoal laboral da Xunta de Galicia, segundo o disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia

Resolución do 2 de decembro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de novembro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social

Resolución do 18 de outubro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de outubro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social

Resolución do 15 de febreiro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 14 de febreiro de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social

Resolución do 20 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 19 de xullo de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social

Resolución do 28 de xullo de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de xullo de 2017 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Política Social

Resolución do 22 de xullo de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 21 de xullo de 2016 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Política Social