Normativa urbanística

No Sistema de Información de Ordenación do Territorio e Urbanismo de Galicia (SIOTUGA) atopará o acceso aos documentos das normas subsidiarias provinciais de planeamento. Esta información tamén pode completarse coa normativa dispoñible no portal da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Resultoulle útil a información?