Consultas pechadas

Neste apartado atópanse as consultas públicas previas en prazo pechado para a remisión das opinións ou achegas. Para facilitarlle o seguimento das consultas públicas previas tramitadas, este espazo recolle o histórico daqueles expedientes pechados, filtrados por departamentos, áreas temáticas e rango de normas.

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Ten dispoñibles 2 consultas públicas previas nesta situación:
Consulta pechada: 31/08/2017  | Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Secretaría Xeral de Cultura

Decreto polo que se regula o depósito legal da Comunidade Autónoma de Galicia