Plans e programas anuais/plurianuais

Neste apartado recóllense os diferentes Plans e programas anuais/plurianuais. Empregando as opcións de busca dispoñibles pódense filtrar por departamentos e/ou áreas temáticas.


Frecuencia de actualización: continua

Ten dispoñibles para consulta 170 actuacións:

Consellería de Política Social e Igualdade

Plan Galego das Persoas Maiores 2010-2013 - Horizonte 2015

Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas

Plan de Ordenación do Litoral

Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan de Infraestructuras Xudiciais 2010-2015

Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan Territorial de Emerxencias de Galicia

Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas

Plan Sectorial da Rede Viaria da Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros e Sada

Consellería de Economía e Industria

Plan estratéxico para o cooperativismo

Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas

Plan Sectorial da Rede Viaria de Santiago, Ames e Teo

Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas

Plan Sectorial Hidroeléctrico das bacías hidrográficas de Galicia-Costa