Emisións de gases de efecto invernadoiro

Os indicadores de seguimento a emisión de gases invernadoiro teñen a finalidade de coñecer os efectos do cambio climático, determinar as súas consecuencias e identificar as principais solucións.

Data de actualización: 31/12/2020

Resultoulle útil a información?